Pages

Monday, October 26, 2009

MODAL INSAN

Apakah yang dimaksudkan "modal insan" ?
Modal insan ialah sesuatu tindakan yang bermula dari hati. Kerana insan itu ada konotasi dengan perkaitan agama. Hati yang bersih akan merangsang minda untuk menjadi positif, minda yang positif akan merangsang tindak-tanduk yang cemerlang, dan tindak-tanduk yang cemerlang akan menghasilkan natijah yang cantik.

Modal insan juga ialah pembangunan hati, jati diri dan merangsang minda serta tindakan.


Bagaimanakah nabi Muhammad SAW membina modal insan ?
Sejak zaman Rasulullah SAW sememangnya telah wujud pembinaan modal insan yang diajar dan dididik berlandaskan agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah membentuk modal insan penduduk di makkah Selama 13 tahun. Apakah strategi dan kaedah yang diguna pakai oleh nabi Muhammad SAW ?

Modal insan melalui hati. kerana iman letaknya di hati dan apabila kita menyebut syahadah yang lahir dari mulut sebenarnya ditaklikkan dari hati. Melalui hati akan adanya penghayatan iman bukannya melalui minda.

Kita tidak boleh menterjemahkan iman hanya berdasarkan logik. Hal ini tidak tepat mentafsirkan sebegitu. Iman terletak di hati dan dari hati merangsang otak untuk berfikir. Misalnya, jika kita berkata pada diri, aku mahu menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Apakah yang sepatutnya aku buat adan apakah tindakan yang perlu dilakukan ?

Rasulullah SAW membentuk modal insan menggunkan kaedah yang paling asas, syumul dan paling sempurna. Baginda membangunkan modal insan dengan membentuk takwa dan membetulkan iman terlebih dahulu.
Sebenarnya, itulah cara dan kaedah yang paling tepat untuk membangunkan modal insan yang cemerlang. Bukan sahaja di dunia, mlah cemerlang di akhirat.

Bagaimakah pendekatan yang perlu diambil untuk merangsang para siswa sebagai modal insan adalah yang terpenting bagi membersihkan jati diri ?
Jati diri ialah konsep yang cantik, tetapi perlu menggunakan hati. Apabila hati mengawal minda, minda pula akan mengawal tindakan dan akhirnya tindakan akan mengawal hasil.

-Pembangunan modal insan meliputi hati yang hebat dan murni, minda yang positif, cerdas, tindak-tanduk yang cemerlang dan menghasilkan sesuatu yang baik dan terbaik.

-Segala tindak-tanduk manusia baik dari segi pelajaran dan kepimpinan serta semua aspek akan menjadi hebat. Kerana yang menggerakkan semua ini ialah manusia. Definisi modal insan boleh diterjemahkan perbagai cara, tetapi perlulah dikenal pasti definisi yang paling praktikal dan memberikan manfaat.

-Sepatutnya untuk membangunkan modal insan secara bernas,berkesan dan yang mungkin menjadi model ikutan negara atau bangsa lain. Kita seharusnya mempunyai badan khusus yang menggabungkan ulama dan umarak untuk berbincang serta bertukar-tukar buah fikiran secara berkala bagi isu-isu yang berkaitan. Dan salah satu cara yang berkesan untuk membangunkan modal insan yang berjaya, kita perlu menggabungkan ilmu terkini yang berteraskan agama. Ertinya, kita mesti intelektualkan ulamak dan mengulamakan intelek. Jika kita gagal dalam membentuk manusia yang hebat untuk mengusai segala bidang, samada bidang agama, ekonomi,kebudayaan atau sebagainya, kita perlulah menggabungkan segala bidang dengan agama dan bertukar-tukar pandangan sesama secara bijak pandai. Hal ini akan melahirkan modal insan yang cukup hebat.

Adakah masalah jumud dan emosi dalam sebahagian kalangan siswa berkait rapat dengan masalah modal insan ?
Isu masalah jumud,eksterim dan kolot berfikir dalam kalangan siswa sangat berkait rapat dengan modal insan. Kita tidak perlu menuding jari kepada mana-mana individu samada dari siswa atau bukan siswa, yang pentingnya kita cari di mana silapnya dia atau kita perlulah diperbaiki dan betulkan bersama-sama. Inilah pendekatan terbaik yang harus diambil.


Bagaimanakah cara dan kaedah yang betul untuk membangunkan modal insan yang sebenar ?
Kayu ukur yang paling sesuai dalam membangunkan modal insan yang seimbang adalah dengan menggunakan kaedah 10Q

Apakah yang dimaksudkan 10Q ?
Yang dimaksudkan 10Q itu ialah :
1- Intelligent quotient : aras kepintaran, iaitu perkara yang berkait rapat dengan kemantapan intelektual.
2- Emotional quotient : kemantapan emosi, yang memerlukan keselesaan persekitaran yang secara langsung membantu perkembangan emosi yang baik.
3- Religious quotient : bertujuan memastikan keseimbangan dalam membangunkan modal insan. Bukannya secara tempelan, iaitu hanya tertumpu pada satu aspek sahaja, sebaliknya perlu melihat aspek-aspek lain yang belum dibangunkan.
4- Social quotient : kemahiran sosial : iaitu pendekatan atau cara sesuatu factor itu mampu memantapkan hubungan sosial sesama manusia. Misalnya, bahasa melayu adapt perpaduan di Malaysia.
5- Adversity quotient : aras ketabahan.
6- Motication quotient : aras motivasi dan semangat penakatan atau survival. Iaitu kemantapan dan kesediaan bangsa itusendiri untuk merangsang diri dan orang lain agar berjaya. Modal insane yang dikatakan hebat mampu dan serta berjaya merangsang diri dan juga orang lain untuk menjadi hebat.
7- Verbal quotient : aras kepntaran mengungkap kata yang memerlukan seseorang itu mhir berkomunikasi dengan baik dan berupaya menungkap maksud yang sebenar. Selain itu, kita berupaya berfikir untuk menggunapan perkataan yang hebat.
8- Loyalty quotient : transformasi diri melalui aras kesetiaan yang menjelaskan cara kita mengukur aras ketaatan dan kesetiaan seseorang manusia. Kesetiaan juga dapat mendidik dalam modal insane. Manusia yang setia akan menjadi hebat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Kesetian bermula daripada ketaatan pada Allah.
9- Physical quotient : kepintaran fizikal,amalan, dan penampilan.
10- Balance quotient : aras keseimbangan yang menerangkan cara untuk mengimbangi manusia dalam semua aspek yang diterokai serta cara mengimbangi modal insan yang sebenar.

#Petikan motivasi Dr. Fadhilah Kamsah dari majalah Dewan Ekonomi Mac 2008. dan rujukan sebahagian buku-buku Modal Insan.

No comments:

Post a Comment